Обучение във филантропия

Докато се плацикахме мързеливо със сина ми в морето на плажа Геракас, след като бяхме посетили Zakynthos Turtle Rescue Centre, заговорихме как може да се помогне още за каузата. Обясних му, как би могъл да организира съучениците си, да си осигури съдействието на училищното ръководство, как може да привлече помощ извън училището. Планът се получи добър, прост и изпълним, и му хареса. Накрая го попитах дали би го реализирал. "Не", каза той, "никой от съучениците няма да се заинтересува. Това не би им било интересно." Или нещо в този смисъл. Е, трябваше да го приема. Няма да организираме засега кампания за спасяване на костенурките.

Затова пък се въодушевих и зарадвах още повече, когато научих за плановете на Български дарителски форум да въведе, в началото пилотно, образование по филантропия в училищата в България. 

Повечето училища, ако не и всички, и в момента имат различни дарителски програми, не само покрай началото на учебната година, Коледа или Великден. Някой от тях даже са доста успешни и наистина привличат вниманието и ентусиазма на децата. За малка част от тях научаваме чрез медиите, за повечето така и не чуваме. Няма и статистика, която да ни покаже какво всъщност се случва. Но съм сигурен, че може още много да се желае и постигне.

Затова БДФ е поискал и получил правото да преведе, адаптира и използва изпробвана и добре работеща в USA програма - Learning to give. Тя е разработена за деца от 1 до 12 клас, има и съответните помагала и ръководства за учители и родители. 
В началото ще стартира пилотно в две училища в София, като ще има помагала онлайн, както и възможност за консултации, за всички останали, които биха пожелали да се включат. Така че тези, които искат да дадат повече на учениците по теми като благотворителност, доброволчество, корпоративна отговорност, гражданско общество и активност и подобни, да могат да го направят.

Learning to give на практика:

  • образова младежите на тема филантропия, гражданско общество и важността от това да дават време, умения и средства за общото благо (знания),
  • Развива поведение и култура на филантропия (умения) и
  • Овластява младежите да предприемат доброволчески инициативи в класната стая и в общностите си (поведение).
Това възпитава децата в отговорност, уважение, доверие, грижа, опазване, справедливост, достойнство, честност, самодисциплина и кураж. Все неща, които като родител бих искал да предам на детето си, а като работодател търся в кандидатите.

Новата програма, ако събере достатъчно подкрепа, ще започне в началото на 2015 с адаптация на материалите и подготовка на учителите и се очаква да влезе в клас през септември 2015 - в началото на следващата учебна година.

Стискам палци това да се случи и пожелавам успех на колегите в БДФ. Имаме нужда от това! :)

Коментари

Популярни публикации