Публикации

Показват се публикации от 2012

Ирини от сутрин до вечер

Да дарим средства за книги за Детския отдел на Столична библиотека

Новият протокол за честитене на рожден ден

Експеримент с пушене на електронна цигара

Ценова ефективност на подбора в компанията

Ден на щастливата кокошка

И ние сме източник на аутсорсинг

Сайтът, който няма да създам

Терапия за стопляне на душата през зимата

На какво мирише Нова година?