Ценова ефективност на подбора в компанията

Ценовата ефективност или как да спестим пари на компанията
Изображение: http://www.wpclipart.com
Ценова ефективност на подбора, извършван в компанията и как да я измерим и повишим

Преди да заговорим за ценовата ефективност на подбора на персонал, е добре да видим как се формира цената му.

Отделите УЧР (ако и да имат съществено вляние върху всички аспекти на работата) по принцип са кост центрове на компанията, т.е. те не участват пряко в съдаването на добавена стойност, т.е. „изкарването” на парите. Опитите през годините да се правят финансови анализи за дейностите в областта на УРЧР са с епизодични успехи / примерно определяне и анализ на ROI / и зависят от „зрелостта” на компанията и съответния СЕО.

С настоящето ще се опитам да поставя базисна рамка за изчисления и основа за разисквания, мнения и обсъждания на практики до момента. Голяма част от направените разчети са по-скоро с информативен характер. Някои от посочените финансови параметри са на база статистика към момента (примерно средна цена за публикуване на обява).

За да пресметнем най-общо цената на един час труд на служител в отдела, която компанията плаща, трябва да съберем всички разходи за отдела (труд, офисно пространство, комуникации, обучения на отдела и т.н.) и да ги разделим на броя работни часове.

В различните компании според типа и вида на дейността се получават различни числа, вариращи между 20 и 40 лв. разход на компанията за час труд на служител в отдел УЧР. За нашите цели спокойно можем да приемем средна стойност от 30 лв. на час.

Сега да подредим етапите на подбора:
Приемаме, че необходимостта от нов служител е установена и са издадени съответните искания и разрешения от ръководството. Приемаме също така, че няма да се наема компания за подбор, а ще се действа чрез пускане на обяви.

Етапите:
1. Създаване на обява за работа. Един до два часа час с привличане на специалисти от съответния отдел, одобрение и т.н. 45 - 60 лв.
2. Публикуване на обявата в избраните сайтове. Половин до един час според опита на оператора. 15 - 30 лв.

3. Цена на публикуваната обява. Цените на обявите в българските сайтове за работа варират от 0 (безплатни) до 420 лв. на месец. При всички случай по-добре изглеждат и по-добре се приемат платените обяви - по този начин фирмата един вид гарантира сериозността на намеренията си. Освен това обикновено в комплект с платената обява, в зависимост от цената и се получават доста допълнителни услуги.
Внимателно проверете абонаментите и пакетите, предоставени от сайта за работа. Подходящо избран абонамент може да ви гарантира до 90% отстъпка от цената.

4. Предварителна селекция. Обикновено първоначалният преглед на автобиографиите за оценка на формалното налични на търсените критерии отнема от 40 секунди до 5 минути според опита и концентрацията на специалиста (т.е. минимум 0,50 лв. на автобиография). Целта е да се отсеят всички, които не отговарят на формалните изисквания за търсената позиция.
Оптимизацията тук се постига по няколко начина:
  • Прецизно формулиране на критериите и изискванията;
  • Внимателен избор на медията за публикуване. Има места в които имате много кандидати, повечето от които не отговарят на изискванията. Ако имате намерение да разгледате всички получени автобиографии (както се очаква), недобрият избор може да ви коства твърде много време (и пари) за първоначална обработка на документите. Някои сайтове имат и автоматични филтри - информирайте се добре за наличието им и начина им на работа.
5. Селекция на кандидатите за интервю. Тук необходимото време силно зависи от типа на позицията, правилата в компанията и т.н. Сумата от 30 лв. на час обаче остава непроменена.

6. Интервюта. В различните компании броят на интервютата и продължителността им силно варира. Все пак най-често се наблюдават следните етапи (те може да се обединяват или разделят според случая и нуждата):
  • Интервю с HR. Тук много зависи от екипа ЧР. В малките екипи или където HR е сам излиза по-скъпо. При високи позиции също се включват старши специалисти или шеф HR, така че отново имаме оскъпяване.
  • Професионални и/или психологически тестове и оценяване на показаните резултати;
  • Интервю със специалист от отдела, за които се подбира кандидатът;
  • Интервю с мениджмънта;
  • Искане и проверка на препоръки;
  • Изготвяне, връчване и обсъждане на офертата за работа, сключване на предварителен или трудов договор.
Тук е важно да се има предвид, че времето на колегите от другите отдели и особено на мениджмънта може да е доста по-скъпо. Т.е. с тях трябва да се срещат минимум кандидати, които успешно са преминали останалите нива. Тук можем да отчетем минимум 40 лв. на час.

7. Даване на обратна връзка на кандидатите. Добрата практика изисква да се даде обратна връзка на всички кандидати, освен ако не е отбелязано друго в обявата за работа. Тук някои от сайтовете имат инструменти за автоматизиране на този процес.
При всички случаи дължим обратна връзка на кандидатите, с които сме се срещнали или говорили по телефона. Отново важи цената от 30 лв. на час. Разходът на време е минимум един час. Ако искаме да сме по-подробни и изчерпателни, той чувствително се увеличава.

Изводи:
Лесно се вижда, че цената на “простото действие” подбор дори при идеални условия не е ниска. Може лесно да се пресметне на база на реални казуси във фирмата, но най-често се приближава, а често и надминава магическите 1000 лв.
При интензивен подбор във фирмата е добре да се поработи активно върху оптимизацията на процеса. При всички случаи това ще подобри ROI на отдел УЧР.
Обикновения бенчмарк е цената на подбора към брутната годишна заплата (споменават се различни проценти, но все пак колкото повече под 10%, толкова по-добре. Много зависи от бранша и нивото в йерархията).

Как да оптимизираме?
Съществена полза би имало от оптимизацията в точки 3 до 7 включително. Същевременно по-внимателната подготовка в точки 1 и 2 (и малко повече отделено време) би помогнала съществено, а не би повишило съществено цената.
Например ако в резултат на внимателно написана обява и избрана медия имаме 200 автобиографии по-малко за първоначална селекция, това би ни спестило автоматично време на стойност 100 лв. Обратното - много неподходящи автобиографии увеличават изработените часове и цената, като дори в отделни случаи на по-масирани подбори се е стигало до забавяне на целия план за подбор на компанията с месеци. Това носи много негативи на УЧР в очите на колегите от други отдели и особено на мениджмънта.
Цената на публикациите в сайтовете за работа също е възможност за значително спестяване на пари, без при това да се промени резултата, базиран на брой поканени на интервю и назначени кандидати. В последния реален случай, който разглеждах, базиран на статистика от половин година, разликата възлизаше на 8,5 пъти!

И накрая - не забравяйте, че по-горе е описан сравнително идеален случай, в който на пазара има достатъчно на брой подходящо квалифицирани кандидати. При подбор на редки специалности цената, както и времето за назначаване значително ескалират и често едно добро решение би било обръщане към специализирана агенция за подбор на персонал.

Коментари

Публикуване на коментар

Популярни публикации